Zaproszenie na rekolekcje

Serdecznie zapraszamy na 7-dniowe rekolekcje tematyczne na początku wakacji 2020 roku

Rekolekcje 2020

W tym roku nasza Wspólnota obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia.
Z tej okazji zapraszamy wszystkich na wspólne świętowanie
w sobotę 27 czerwca na godz. 15 do ośrodka rekolekcyjnego OO. Pallotynów w Kleczy koło Wadowic.

(Szczegóły spotkania podamy w późniejszym terminie).
Po wspólnym świętowaniu rozpoczynamy rekolekcje – informacja poniżej.

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje
27 czerwca – 04 lipca 2020 roku
„Droga św. Pawła do zjednoczenia z Bogiem”

Rozpoczynamy w sobotę 27 czerwca o godzinie 15.00 wspólnym świętowaniem jubileuszu Wspólnoty, kończymy obiadem w sobotę 04 lipca.

Zaproszenie na rekolekcje kierujemy przede wszystkim do dorosłych osób, które pragną pogłębić swoją formację duchową. Potrzeba, abyś zaakceptował metodę prowadzenia tych rekolekcji charakterystyczną dla Ruchu Światło-Życie, z którego wywodzi się wspólnota Emmanuel.
Należą do nich: Eucharystia jako najważniejszy moment dnia, „Namiot Spotkania”, czyli medytacja, spotkania w małych grupach i dzielenie się w nich swoim życiem, spotkanie modlitewne z modlitwą spontaniczną, dyżury przy posiłkach, itp.
W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z organizatorami.

Rekolekcje poprowadzi: ks. dr Jarosław Międzybrodzki, wieloletni moderator Ruchu Światło – Życie, obecnie proboszcz w Rudzie Śląskiej Goduli.
Miejsce rekolekcji: Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów koło Wadowic (www.pallotyni-wadowice.pl/dom_rekolekcyjny).
Zgłoszenia przyjmuje: Basia Feist 609 952 129; basia.feist@gmail.com do 31.05.2020 lub do wyczerpania miejsc.
Szczegółowe informacje oraz cennik w regulaminie (poniżej).
Stowarzyszenie Katolickiej Wspólnoty „Emmanuel”
Diakonia Ruchu Światło-Życie
www.emmanuel.pl

REGULAMIN REKOLEKCJI STOWARZYSZENIA KATOLICKIEJ WSPÓLNOTY EMMANUEL

1. Rekolekcje przewidziane są dla osób dorosłych, żyjących w rożnych stanach (bezżennych, wdów i wdowców, małżeństw i rodzin…)

2. Rekolekcje letnie są szczególnym czasem działania łaski Bożej w nas, dlatego potrzeba, żeby uczestnik był obecny na wszystkich punktach przewidzianych programem — jutrznia, konferencje, medytacja, spotkania w małych grupach, szkoła uwielbienia, Eucharystia, modlitwa.

3. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać punktualności.

4. Każdy dorosły uczestnik przydzielony jest do małej grupy, za którą odpowiada animator.

5. W dniu przyjazdu należny zapoznać się i przestrzegać dyżurów rekolekcyjnych zgodnie z zasadami przedstawionymi na spotkaniu wstępnym.

6. Dla dzieci, z którymi przyjeżdżają uczestnicy przewidziane są zajęcia z opiekunami. Mogą w nich uczestniczyć dzieci od lat 4, które chcą i potrafią funkcjonować w grupie. Opieka nad dziećmi odbywa się w czasie konferencji, medytacji, spotkań w grupach, szkoły uwielbienia. W Eucharystii dzieci uczestniczą z rodzicami. W czasie modlitwy wieczornej jest przewidziany dyżur dla dzieci, które chcą już pozostać w domu — czytanie ewentualnie oglądanie bajek. Zachęca się do uczestniczenia dzieci w wieczornym uwielbieniu. Wtedy jednak troską rodziców będzie to, żeby swoim usposobieniem dzieci nie były powodem dyskomfortu dla pozostałych uczestników modlitwy.

7. Dla dzieci młodszych w czasie konferencji przewidziany jest „dywanik”– miejsce zabaw pod opieką rodziców (zabawki we własnym zakresie), w pomieszczeniu, w którym jest nagłośnienie i słychać przekazywane treści. W czasie innych punktów programu rodzice wymiennie zajmują się dziećmi.

8. Istnieje możliwość przyjazdu na rekolekcje z własnym opiekunem dla dziecka (babcia, ciocia itp.), jest to opcja szczególnie polecana w przypadku dzieci poniżej 4 roku życia oraz w przypadku kiedy na rekolekcje decyduje się tylko jeden rodzic z dziec mi. Umożliwi to pełny udział uczestnika w rekolekcjach i swobodę w pełnieniu dyżurów. Koszt udziału „opiekuna prywatnego” jest taki sam jak dla uczestnika. Taki opiekun zakwaterowany jest razem z rodziną i może, jeśli tylko nie koliduje to z jego obowiązkami, uczestniczyć w poszczególnych punktach planu dnia.

9. Uczestnik przy zgłoszeniu chęci udziału w rekolekcjach wpłaca bezzwrotną zaliczkę — za osobę dorosłą 180 zł, za młodzież 140 zł i dziecko 100 zł. Pozostałą cześć opłaty za rekolekcje zobowiązany jest ucić po przyjeździe do domu rekolekcyjnego u moderatorki lub osoby przez nią wyznaczonej. Osoby zgłaszające się, kto re w terminie 2 tygodni od momentu zapisu na rekolekcje nie wpłaciły zaliczki zostają wykreślone z listy uczestników. Numer konta będzie podany przy zgłoszeniu się na rekolekcje.

10. Koszt pobytu na rekolekcjach wynosi: dorośli: 580 zł, młodzież od 13–18 roku życia 440 zł, dzieci do 13 roku życia: 300 zł, dzieci do lat 2: 0 zł, „opiekun prywatny”: 580 zł. Opłata za rekolekcje obejmuje noclegi oraz trzy posiłki dziennie. Przed przyjazdem na rekolekcje każdy uczestnik (rodzina…) zostanie mailowo poinformowany o przewidywanej odpłatności.

11. W przypadku nie stosowania się uczestnika do zasad powyższego regulaminu, organizatorzy mogą w skrajnych przypadkach zdecydować o wydaleniu uczestnika z domu rekolekcyjnego.

WPŁACENIE ZALICZKI JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM DO STOSOWANIA POWYŻSZEGO REGULAMINU!