Nowe pieśni

Zapoznaj się z naszymi nowymi pieśniami:

 

 

Duchu Ogniu! Duchu Żarze! TEN ŻYWY OGIEŃ PRAGNIE DUSZ

 

 

Projekt TEN ŻYWY OGIEŃ PRAGNIE DUSZ – Katolicka Wspólnota Emmanuel w Katowicach

 

________________________

Wielbi Pana moja dusza 

Pieśń powstała w 2019 roku ze zrywu serca, pragnącego wyśpiewać Bogu chwałę jak Maryja.
 1. „Wielbi Pana moja dusza,

duch mój w Nim raduje się!

Spojrzał na mnie służebnicę, mój Zbawiciel z łaski swej.

Odtąd wszystkie pokolenia błogosławić wciąż mnie będą.

Wielkie rzeczy mi uczynił Wszechmocny Bóg.

 1. Przenajświętsze Jego Imię!

Miłosierdzie Jego trwa na wieki,

dla tych, którzy Mu ufają. Moc okazał ręki swej.

On rozproszył ludzi pysznych, panujących strącił z tronu,

a wywyższył poniżonych, głodnych nasycił.

 1. On bogatych odprawił z niczym,

ujął się za sługą swym.

Miłosierdziem swym wypełnił zgodnie z obietnicą swą,

którą złożył przodkom naszym, Abrahamowi i dzieciom jego.”

O Maryjo! Niech ma dusza wielbi Boga tak, jak Ty!

 

 Duchu Święty stwórz mnie na nowo TY SAM

 To pieśń, która powstała podczas rekolekcji wspólnotowych, głoszonych nam przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego, które odbyły się w 2019 w Kleczy koło Wadowic.

Duchu Święty stwórz mnie na nowo TY SAM!

Duchu Święty bądź wola Twa.

Duchu Święty stwórz mnie na nowo TY SAM!

Serce proste i czyste mi daj.

Skruchę w moje wnętrze wlej

i w pokorze uświęć mnie.

W Miłości zanurz swej.

Uczyń we mnie to, co chcesz!

Zburz to wszystko, co już wiem

i ze SOBĄ ZJEDNOCZ MNIE.

 

Rano chcę głosić łaskawość Twą

Pieśń powstała z wielkiego pragnienia uwielbiania Boga słowami Pisma Świętego, a zarazem oddania Mu chwały w największym darze jakim jest Eucharystia, bo przez Krew Chrystusa jesteśmy zbawieni.

Rano chcę głosić łaskawość Twą (na podst. Ps 92)

 1. Boże, który stworzyłeś świat,

rzekłeś: „Niech stanie się światłość”.

W każdą istotę Tyś życie tchnął.

Dobrze uczyniłeś wszystko.

 

Ref: Rano chcę głosić łaskawość Twą,

a wierność Twoją nocami.

Twymi czynami radujesz swój lud.

Niech każda dusza Cię sławi!

 

 1. Będę się cieszył dziełami Twych rąk.

Tak bardzo głębokie Twe myśli.

Cuda Twe Panie wspaniałe są.

Niech Twoja WOLA się ziści!

 

 1. Jezu, który zbawiłeś nas

przez Twą ofiarę na Krzyżu,

w Eucharystii wylewasz wciąż Krew,

by Nią Swój Kościół oczyścić.

 

 1. DUCHU, który wypełniasz czas,

w sercach TY mieszkasz, o Święty.

Niech SŁOWO Boga przeniknie nas

i wyda owoc obfitszy.

 

Wolo Ukochanego Ojca

Pieśń przypomina litanię, jest wynikiem rekolekcji wspólnotowych >>Umiłowanie woli Bożej<<, głoszonych nam przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego w 2018 roku w Kleczy koło Wadowic.

Wolo Ukochanego Ojca

„Maryjo, daj mi Twoje Serce, bym z Nim zjednoczony mógł kochać i uwielbiać Wolę Ojca!

Wolo Ukochanego Ojca,

                                                    Z Maryją uwielbiam Cię.

Wolo Ukochanego Ojca, Która jesteś Miłością, …

Wolo Ukochanego Ojca, Która uczyniłaś mnie Jego Dzieckiem, …

Wolo Ukochanego Ojca, Która Pragniesz mojego szczęścia, …

Wolo Ukochanego Ojca, Która obdarzasz mnie dobrem, …

Wolo Ukochanego Ojca, Która jesteś Pokojem, …

Wolo Ukochanego Ojca, Która jesteś moim Domem …

Wolo Ukochanego Ojca, Której ufam, …

Wolo Ukochanego Ojca, Której wierzę, …

Wolo Ukochanego Ojca, Którą kocham, …

Wolo Ukochanego Ojca, za wypełnieniem Której tęsknię …

Wolo Ukochanego Ojca, Której się powierzam jak małe dziecko, …

Wolo Ukochanego Ojca, na Którą się zdaję …

Ojcze, Abba, razem z Maryją, przez Nią i tak jak Ona oddaję się Twojej Woli.

Kocham Cię moim małym, dziecięcym sercem.

Ufam Tobie i zdaję się na Ciebie.

Mówię Ci teraz i na zawsze: TAK.

Składam się w Sercu Maryi i proszę: przyjmij mnie w Nim ukrytym.

Przymnóż mi ufności i wiary w Twoją Miłość

Tak, bym Pragnął wypełnienia się tylko Twojej Woli

Niech Ona stanie się moją jedyną Radością, Odpoczynkiem i Prawdziwym Szczęściem.

Ojcze, Abba, Twoje Woli oddaję cały świat: każdego człowieka

I każde Twoje ukochane stworzenie, także duchy.

Niech wypełni się w nas Twoja Wola.

Niech będzie Jej chwała.

Ojcze, jesteśmy Twoimi. Teraz i na zawsze. Amen”

 

Pragnieniem najgłębszym

Pieśń powstała podczas rekolekcji wspólnotowych >>Najgłębsze nasze pragnienia<<, głoszonych nam przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego w 2017 roku w Kleczy koło Wadowic.

Pragnieniem najgłębszym duszy mej jesteś TY

Boże mój Nieskończony

Niewypowiedziane piękno Istoty Twej zachwyca mnie

Twoja Obecność przyćmiewa wszystko wokół mnie

Serce me pragnę zamknąć w Twym

Kochać Cię

Zniknąć w Cieniu Twym

 

Pieśń wielu dusz …

Pieśń powstała pod wpływem rekolekcji wspólnotowych >>Pocieszyć Boga<< głoszonych nam przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego w 2016 roku w Kleczy koło Wadowic.

CIERPIĄCY JEZU …
Odpocznij już
bo serce drży
chcę trwać bez słów
przy Sercu Twym

Odpocznij już
w ufności mej
niech pokój Twój
przeniknie mnie

Odpocznij już
w milczeniu mym
Tyś jest mój Bóg
śpij w sercu mym

Odpocznij już
niech Rany Twe
naznaczą mnie
bo kocham Cię

Odpocznij już
w oddaniu mym
niech koi ból
pieśń wielu dusz …

Odpocznij już
Niech Matka Twa
W wytchnieniu Twym
Utuli żal

 

Zadośćuczynieniem będę Tobie

Historia tej pieśni jest nietypowa. Pojawiła się w całości kilkanaście lat temu, jako owoc silnego poruszenia serca. Została jednak w szufladzie aż do czasu rekolekcji o temacie: >>Pocieszyć Boga<<.
Byliśmy w nich wzywani do przynoszenia ulgi cierpiącemu Bogu i zadośćuczynienia za odrzucanie Jego miłości, daru zbawienia, Eucharystii… Wtedy właśnie pieśń ta okazała się naszą odpowiedzią.

Zadośćuczynieniem będę Tobie

Twemu Sercu radość dam
Będę służyć Twojej większej chwale
Tyś mój Król, mój Bóg, mój Pan

Będę Ci balsamem, łykiem wody
Zapachem róż i tęczą z barw
Plastrem i bandażem i lekarstwem
Ukojeniem bólu Twych ran

Niech Twe Serce Jezu żyje we mnie
Niech me ciało będzie Twym
Niechaj każde drgnienie mojej duszy
Zadośćuczynieniem Ci

Miłosierdziem Swym wypełnij nas

Pieśń powstała w Roku Miłosierdzia na podstawie rekolekcji  >>Jak doświadczyć Bożego Miłosierdzia<< głoszonych przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego.

Miłosierdziem swym wypełnij nas!

Słabość jest miejscem kochania
i jest wołaniem o Miłość,
jest radością i pociechą Miłości.
Boża Miłość chce mojej słabości.
Bóg pragnie wypełnić Sobą wszystkich.
Potrzebuje naszej pokory.
Słabi, mali i pokorni jesteśmy Jego pociechą.

 

Pieśń Pragnienia

Pieśń powstała w 2014 roku, pod wpływem rekolekcji wspólnotowych >>Jan Chrzciciel – patron trwających w duchowych ciemnościach<< głoszonych przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego w Jaworzu koło Bielska Białej.

On pragnie być jedynie mój
i mnie całego mieć dla Siebie.
Ten ŻYWY OGIEŃ pragnie dusz.
Ma dusza żyje już dla Niego.
Choć jestem przed Nim maleńkim nic,
z ciemności woła mnie.
Tęsknoty pieśń Bóg śpiewa mi.
Dla Niego jestem cały.

 

JESTEŚ!

Ta pieśń powstała na modlitwie indywidualnej i śpiewamy ją od 2013 roku.
To głos duszy łaknącej całkowitego zjednoczenia z Panem Jezusem. Wyraża wiarę i bolesną tęsknotę za Nim, chęć wynagradzania za grzechy i zniewagi. Nade wszystko jest prośbą o łaskę zaspokajania pragnień Jego Serca i przyprowadzania Mu tych, których z tak wielką determinacją szuka i potrzebuje zbawić. Te proste słowa odsłaniają naszą drogę w życiu duchowym, nasze oddanie, słabości, ciemności, pragnienia…

JESTEŚ!
W moich myślach JESTEŚ!
W moim sercu JESTEŚ …
a ja w Twym.

Pragnę!
Tylko Ciebie pragnę
Noc mi będzie Światłem …
Światłem Twym.

Jesteś!
W mej słabości Jesteś!
Będę w Twym Królestwie
z Tobą ŻYŁ.

Pragnę!
Zło Ci WYNAGRADZAĆ,
W sercu PRZYPROWADZAĆ
braci mych.

Jesteś!
moim UZDROWIENIEM!
Znajdę swe cierpienie
w ranach Twych.

 

Pragnę dziś uroczyście wielbić GO!

Ta pieśń powstała w 2012 roku, w czasie, gdy często modliliśmy się o poczęcie nowego życia dla par małżeńskich, cierpiących z powodu braku potomstwa. Ogrom wdzięczności, który wybuchał w nas, kiedy Bóg przychylał się do naszych próśb, obligował do uwielbiania Jego mocy! Chcieliśmy głośno i uroczyście oddawać Bogu chwałę, wyrażać naszą wdzięczność oraz ufność w Jego potęgę i miłosierdzie nad nami.

Pragnę dziś uroczyście wielbić Go.

Głosić, że On najlepszy jest.

1. I rzeczywiście w Imię Boga podnieść dziś Jego sztandary

I wysoko w górę wznosić ręce.

Oglądać w oczach tych, co proszą dzisiaj Go o nowe życie

blask podziwu wobec Jego mocy.

2. Chcę wpadać w zachwyt nad tym, w jaki sposób nadobfity w łaskę

wysłuchuje modlitw swoich dzieci.

Okazać Mu prawdziwą wdzięczność godną Jedynego Króla

W NIM dziś całą ufność swoją złożyć.

 

Królowo Tyś piękna Miłością jest 

Pieśń powstała w 2012 roku, pod wpływem rekolekcji wspólnotowych głoszonych przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego w Jaworzu koło Bielska Białej.

Ref: Królowo Tyś piękna Miłością jest
w zachwycie nad Duszą Twą pragnę trwać.
Twa Miłość Matczyna przenika nas
i odnawia świat.

 1. Ona cała jest zanurzona w Nim
  i wydana bez reszty dla Niego.
  W Niej nie ma nic, co by nie było z Pana
  Ona jest cała w Nim, a On w Niej.
 1. Niepokalana jednocząc nas z Sobą
  całkowicie oddaje Synowi.
  Temu, który umiera na Krzyżu,
  by wypełnić Bożą wolę do końca.
 1. Ukrzyżowany oddaje nas Matce,
  gdyż dzieli się z nami całym Swym Sercem.
  Ona nigdy nie przesłania Chrystusa,
  ale zawsze do Niego prowadzi.

Dziś okażę swoją Moc

Pieśń powstała w 2011 roku, podczas rekolekcji wspólnotowych głoszonych przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego w Jaworzu koło Bielska Białej.

Ref: Dziś okażę swoją Moc /x2
językami ognia dotknę waszych serc.

1. „Nagle dał słyszeć się z Nieba szum jakby gwałtownie wiejący wiatr
i napełnił cały dom, w którym przebywali.”

2. „W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha na wszelkie ciało,
każdy, kto wezwie Imienia Pana, będzie zbawiony!”

 

Z Twego Serca płynie pocieszenie /por. Mt 24, 4-14/ 

Pieśń powstała w 2010 roku podczas jednej z modlitw diakonii uwielbienia. Emanuje pewnością wiary. Podnosi na duchu. Wzbudza gorliwość i żar w sercach obciążonych, lękających się, niepewnych jutra, omdlałych w cierpieniu …
To pieśń na kryzys, na ciężkie czasy, na czasy ostateczne …

/Z Twego Serca płynie pocieszenie

W Twoich ranach jest nasze zdrowie /x2

/Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony

Kto wytrwa do końca … /x2

 

Jestem kropelką miłości

Pieśń powstała w 2010 roku, pod wpływem rekolekcji wspólnotowych głoszonych przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego w Jaworzu koło Bielska Białej.

Jestem kropelką miłości, która staje przed Ojcem
i kocha Go zranionego w duszach,
kocha Go zranionego w duszach.
Kocham Ojca zranionego w duszach.

1. Szaleństwo kochającego Ojca posuwa się do wydania Syna grzechowi,
by w Nim miłość w zło wstąpiła i odniosła pełne zwycięstwo.

2. Szaleństwem kochającego Syna jest pragnienie przyjęcia zła na siebie,
aby wydać się w sprawiedliwe ręce Ojca i kochać Go pośrodku grzechu.

3. Im większa rana jest mi zadawana, tym większa miłość Boga, aby ją uleczyć.
Niech moja rana stanie się otwarciem, które nieustannie woła o miłość.

4. Pragnę osłonić Ojca przed bólem grzechu, aby dać mu tylko miłość.
Błagam Go o przebaczenie, dla tych, którzy są źródłem mojego cierpienia.

 

Przyjmij Miłość Mą

Pieśń powstała w 2009 roku, podczas modlitwy indywidualnej (melodia) i wspólnotowej (tekst). To słowa Boga do każdego z nas!

Przyjmij Miłość Mą, przyjmij łaskę Mą
Ukochałem cię, ta Miłość wieczna jest.
Tej Miłości żar niech na wieki w tobie trwa
Przyjmij ją, bądź Mój, Ja wybrałem cię, byś trwał
Ja stworzyłem świat, Ja utkałem cię w łonie matki twej
I wybrałem, byś na wieki w Niebie żył.

 

Ukrzyżowanego głosić chcę 

Pieśń powstała w 2008 roku. Jest to pieśń różniąca się od innych w swojej formie. Nie jest kanonem. Jest raczej przenikającym się wielogłosem, podobnym do modlitwy w językach. Każda z osób modlących się we wspólnocie, pod wpływem Ducha Świętego wybiera ten fragment tekstu, którym w danym momencie chce się modlić. Śpiew w całości tworzy piękną harmonię, będącą znakiem jedności, której źródłem jest Bóg…

„UKRZYŻOWANEGO GŁOSIĆ CHCĘ.              por. 1 Kor 1, 22-23

Mądrością, mocą Bożą jest!”

 

„Czym się Panu odpłacę                                 por. Ps 116, 12-13

za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę Kielich Zbawienia

i wezwę Imienia PANA”

/Jedyny ZNAK – JEZUS!

Jedyna Mądrość – JEZUS!/ x2

NIEBO jest nadzieją mą,

moje serce pragnie CIĘ!

 

„Co jest głupstwem u Boga                          por. 1 Kor 1, 25

– przewyższa mądrością ludzi.

Co jest słabe u Boga

– przewyższa mocą ludzi.”

Duchu Święty przyjdź! Dotknij nas!

Pieśń powstała podczas modlitwy wspólnotowej w 2007 roku.
Sednem jest tutaj modlitwa o przygotowanie świata na powtórne przyjście Pana. Jako pierwsza pojawiła się melodia wraz z przekonaniem, że przez nią trzeba wzywać Ducha Świętego. W krótkim czasie pojawiły się słowa. Prosimy w niej o oczyszczenie i przemianę, żeby jak najwięcej serc było gotowych, gdy nadejdzie czas…

Duchu Święty przyjdź! Duchu Święty przyjdź! Dotknij nas!
Duchu Święty przyjdź! Duchu Święty przyjdź! Prowadź nas!

Wylewaj Swe dary duchowe i tchnij nowe życie do serc
Oczyszczaj nas! Przemieniaj nas! Przygotuj nim przyjdzie nasz Pan!