Nowe pieśni

Zapoznaj się z naszymi nowymi pieśniami:

- ta pieśń, która przypomina litanię, jest wynikiem rekolekcji wspólnotowych „Umiłowanie woli Bożej„, głoszonych nam przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego, które odbyły się w 2018 w Kleczy koło Wadowic:

Wolo Ukochanego Ojca

„Maryjo, daj mi Twoje Serce, bym z Nim zjednoczony mógł kochać i uwielbiać Wolę Ojca!

Wolo Ukochanego Ojca,

                                                    Z Maryją uwielbiam Cię.

Wolo Ukochanego Ojca, Która jesteś Miłością, …

Wolo Ukochanego Ojca, Która uczyniłaś mnie Jego Dzieckiem, …

Wolo Ukochanego Ojca, Która Pragniesz mojego szczęścia, …

Wolo Ukochanego Ojca, Która obdarzasz mnie dobrem, …

Wolo Ukochanego Ojca, Która jesteś Pokojem, …

Wolo Ukochanego Ojca, Która jesteś moim Domem …

Wolo Ukochanego Ojca, Której ufam, …

Wolo Ukochanego Ojca, Której wierzę, …

Wolo Ukochanego Ojca, Którą kocham, …

Wolo Ukochanego Ojca, za wypełnieniem Której tęsknię …

Wolo Ukochanego Ojca, Której się powierzam jak małe dziecko, …

Wolo Ukochanego Ojca, na Którą się zdaję …

Ojcze, Abba, razem z Maryją, przez Nią i tak jak Ona oddaję się Twojej Woli.

Kocham Cię moim małym, dziecięcym sercem.

Ufam Tobie i zdaję się na Ciebie.

Mówię Ci teraz i na zawsze: TAK.

Składam się w Sercu Maryi i proszę: przyjmij mnie w Nim ukrytym.

Przymnóż mi ufności i wiary w Twoją Miłość

Tak, bym Pragnął wypełnienia się tylko Twojej Woli

Niech Ona stanie się moją jedyną Radością, Odpoczynkiem i Prawdziwym Szczęściem.

Ojcze, Abba, Twoje Woli oddaję cały świat: każdego człowieka

I każde Twoje ukochane stworzenie, także duchy.

Niech wypełni się w nas Twoja Wola.

Niech będzie Jej chwała.

Ojcze, jesteśmy Twoimi. Teraz i na zawsze. Amen”

 

Pragnieniem najgłębszym …

- ta pieśń powstała podczas rekolekcji wspólnotowych „Najgłębsze nasze pragnienia”, głoszonych nam przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego, które odbyły się w 2017 w Kleczy koło Wadowic:

Pragnieniem najgłębszym duszy mej jesteś TY

Boże mój Nieskończony

Niewypowiedziane piękno Istoty Twej zachwyca mnie

Twoja Obecność przyćmiewa wszystko wokół mnie

Serce me pragnę zamknąć w Twym

Kochać Cię

Zniknąć w Cieniu Twym

Pieśń wielu dusz …

- ta pieśń powstała pod wpływem rekolekcji wspólnotowych „Pocieszyć Boga”, głoszonych nam przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego, które odbyły się w 2016 w Kleczy koło Wadowic:

 

CIERPIĄCY JEZU …
Odpocznij już
bo serce drży
chcę trwać bez słów
przy Sercu Twym

Odpocznij już
w ufności mej
niech pokój Twój
przeniknie mnie

Odpocznij już
w milczeniu mym
Tyś jest mój Bóg
śpij w sercu mym

Odpocznij już
niech Rany Twe
naznaczą mnie
bo kocham Cię

Odpocznij już
w oddaniu mym
niech koi ból
pieśń wielu dusz …

Odpocznij już
Niech Matka Twa
W wytchnieniu Twym
Utuli żal

 

Zadośćuczynieniem będę Tobie

- tę pieśń śpiewamy od rekolekcji wspólnotowych „Pocieszyć Boga”, głoszonych nam przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego, a które odbyły się w 2016 w Kleczy koło Wadowic:

 

Zadośćuczynieniem będę Tobie
Twemu Sercu radość dam
Będę służyć Twojej większej chwale
Tyś mój Król, mój Bóg, mój Pan

Będę Ci balsamem, łykiem wody
Zapachem róż i tęczą z barw
Plastrem i bandażem i lekarstwem
Ukojeniem bólu Twych ran

Niech Twe Serce Jezu żyje we mnie
Niech me ciało będzie Twym
Niechaj każde drgnienie mojej duszy
Zadośćuczynieniem Ci

Zadoscuczynieniem_chwyty

 

Miłosierdziem Swym wypełnij nas

- ta pieśń powstała w Roku Miłosierdzia na podstawie rekolekcji  „Jak doświadczyć Bożego Miłosierdzia”, głoszonych przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego

 

Miłosierdziem swym wypełnij nas!

Słabość jest miejscem kochania
i jest wołaniem o Miłość,
jest radością i pociechą Miłości.
Boża Miłość chce mojej słabości.
Bóg pragnie wypełnić Sobą wszystkich.
Potrzebuje naszej pokory.
Słabi, mali i pokorni jesteśmy Jego pociechą.

 

Pieśń Pragnienia

- ta pieśń powstała w 2014 roku, pod wpływem rekolekcji wspólnotowych: „Jan Chrzciciel – patron trwających w duchowych ciemnościach”, głoszonych przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego w Jaworzu koło Bielska

 

On pragnie być jedynie mój
I mnie całego mieć dla Siebie.
Ten ŻYWY OGIEŃ pragnie dusz.
Ma dusza żyje już dla Niego.
Choć jestem przed Nim maleńkim nic,
z ciemności woła mnie.
Tęsknoty pieśń Bóg śpiewa mi.
Dla Niego jestem cały.

2. Bóg Siebie chce udzielać nam,
On daje Słowo poprzez ludzi.
Pan jest i Jego łaska trwa,
by miłość w sercach naszych wzbudzić.
Przyjęcie Słowa jednoczy mnie z Nim,
oczyszcza moją głębię.
Porzucić pragnę siebie już,
by kochać mógł przeze mnie.

3. ŁAGODZIĆ PRAGNĘ OJCA BÓL,
BÓL TĘSKNOTY ZA DUSZAMI,
bo życie objawiło się.
Bóg jest tu dla nas i JEST z nami.
Pragnienie Jego, pragnieniem mym,
a reszta się dokona.
Bóg Ojciec jest w Synu, Duch Święty  jest w Nich,
Miłość  Niezwyciężona.

 

JESTEŚ!

- ta pieśń powstała na modlitwie indywidualnej i śpiewamy ją od 2013 roku

JESTEŚ!
W moich myślach JESTEŚ!
W moim sercu JESTEŚ …
a ja w Twym.

Pragnę!
Tylko Ciebie pragnę
Noc mi będzie Światłem …
Światłem Twym.

Jesteś!
W mej słabości Jesteś!
Będę w Twym Królestwie
z Tobą ŻYŁ.

Pragnę!
Zło Ci WYNAGRADZAĆ,
W sercu PRZYPROWADZAĆ
braci mych.

Jesteś!
moim UZDROWIENIEM!
Znajdę swe cierpienie
w ranach Twych.

jestes chwyty

 

nagranie1 nagranie2

 

Królowo Tyś piękna Miłością jest 

- ta pieśń powstała w 2012 roku, pod wpływem rekolekcji wspólnotowych głoszonych przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego w Jaworzu koło Bielska

Ref: Królowo Tyś piękna Miłością jest
w zachwycie nad Duszą Twą pragnę trwać.
Twa Miłość Matczyna przenika nas
i odnawia świat.

 1. Ona cała jest zanurzona w Nim
  i wydana bez reszty dla Niego.
  W Niej nie ma nic, co by nie było z Pana
  Ona jest cała w Nim, a On w Niej.
 1. Niepokalana jednocząc nas z Sobą
  całkowicie oddaje Synowi.
  Temu, który umiera na Krzyżu,
  by wypełnić Bożą wolę do końca.
 1. Ukrzyżowany oddaje nas Matce,
  gdyż dzieli się z nami całym Swym Sercem.
  Ona nigdy nie przesłania Chrystusa,
  ale zawsze do Niego prowadzi.

 

Dziś okażę swoją Moc

- ta pieśń powstała w 2011 roku, podczas rekolekcji wspólnotowych głoszonych przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego w Jaworzu koło Bielska

Ref: Dziś okażę swoją Moc /x2
językami ognia dotknę waszych serc.

1. „Nagle dał słyszeć się z Nieba szum jakby gwałtownie wiejący wiatr
i napełnił cały dom, w którym przebywali.”

2. „W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha na wszelkie ciało,
każdy, kto wezwie Imienia Pana, będzie zbawiony!”

 

Duchu Święty przyjdź! Dotknij nas!

- ta pieśń powstała podczas modlitwy wspólnotowej

Duchu Święty przyjdź! Duchu Święty przyjdź! Dotknij nas!
Duchu Święty przyjdź! Duchu Święty przyjdź! Prowadź nas!

Wylewaj Swe dary duchowe i tchnij nowe życie do serc
Oczyszczaj nas! Przemieniaj nas! Przygotuj nim przyjdzie nasz Pan!

 

Jestem kropelką miłości

- ta pieśń powstała w 2010 roku, pod wpływem rekolekcji wspólnotowych głoszonych przez ks. Jarosława Międzybrodzkiego w Jaworzu koło Bielska

Jestem kropelką miłości, która staje przed Ojcem
i kocha Go zranionego w duszach,
kocha Go zranionego w duszach.
Kocham Ojca zranionego w duszach.

1. Szaleństwo kochającego Ojca posuwa się do wydania Syna grzechowi,
by w Nim miłość w zło wstąpiła i odniosła pełne zwycięstwo.

2. Szaleństwem kochającego Syna jest pragnienie przyjęcia zła na siebie,
aby wydać się w sprawiedliwe ręce Ojca i kochać Go pośrodku grzechu.

3. Im większa rana jest mi zadawana, tym większa miłość Boga, aby ją uleczyć.
Niech moja rana stanie się otwarciem, które nieustannie woła o miłość.

4. Pragnę osłonić Ojca przed bólem grzechu, aby dać mu tylko miłość.
Błagam Go o przebaczenie, dla tych, którzy są źródłem mojego cierpienia.

 

Przyjmij Miłość Mą

- ta pieśń powstała w 2009 roku, podczas modlitwy indywidualnej (melodia) i wspólnotowej (tekst) – to słowa Boga do każdego z nas!

Przyjmij Miłość Mą, przyjmij łaskę Mą

Ukochałem cię, ta Miłość wieczna jest.
Tej Miłości żar niech na wieki w tobie trwa
Przyjmij ją, bądź Mój, Ja wybrałem cię, byś trwał
Ja stworzyłem świat, Ja utkałem cię w łonie matki twej
I wybrałem, byś na wieki w Niebie żył.