Zakończenie

Powyższych Zasad życia nie można czytać jak „Kodeksu prawa”. Są one wytyczeniem drogi duchowości, a nie obowiązującym „prawem”. Wiele zdań bardziej wskazuje kierunek rozwoju, niż jest oczekiwaniem natychmiastowej realizacji. Podstawowe pytania, jakie powinien zadać sobie adresat Zasad, brzmią:

  • Czy chcę rozwijać się w tym kierunku?
  • Czy akceptuję tę drogę, jako moją osobistą?
  • Czy pragnę trwać we Wspólnocie podejmującej wysiłek życia wedle nich?

Dopiero później powinien zadać sobie pytania:

  • Na ile realizuję poszczególne zasady?
  • Jakie trudności napotykam w ich realizacji?
  • Realizacja których zasad przychodzi mi stosunkowo łatwo, a w których przejawia się moja słabość?
  • Jakich zasad na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie zrealizować i dlaczego?
  • Jakie zasady spełniam z serca, a jakie z obowiązku?
  • W realizacji których zasad najbardziej, na dzień dzisiejszy, powinienem się rozwijać? Na ile jest to możliwe?
  • W czym potrzebuję szczególnej pomocy?

Odpowiedzi na te pytania do końca nie wyznaczają stopnia zaangażowania jakiejś osoby we Wspólnotę. Czasami ktoś może nie być w stanie realizować części zasad z przyczyn zupełnie od niego nie zależnych lub z powodu psychicznych uwarunkowań. Tylko świadomie podjęta decyzja odrzucenia ich lub zła wola może wskazywać na osoby, które się oddalają ze Wspólnoty.

Każdy może, na dowolnym etapie, zrezygnować ze Wspólnoty i odejść nie narażając się w ten sposób na oskarżenie, że jest w jakikolwiek sposób gorszy. Realizacja Zasad może odbywać się tylko przez wolną decyzję danej osoby.

Doświadczenie uczy, że istnieje długa droga od usłyszenia pewnych prawd, zasad i uznania ich za dobre – do urzeczywistniania ich w życiu. Moralna i duchowa fotosynteza, kiedy Światło staje się Życiem trwa właściwie przez całe życie. Zasadniczo wiele z treści podanych powyżej można przedstawić w okresie formacji. Niemniej nie można oczekiwać, że wszystkie zostaną zrealizowane od razu w życiu. Często pewne treści na początku są przyjmowane entuzjastycznie, formowane są górnolotne postanowienia, po pewnym czasie jednak życie weryfikuje ich autentyczność. Trzeba do nich nieustannie wracać i konfrontować z nimi własne życie. Dlatego najważniejszym kryterium przynależności do Wspólnoty jest szczera wola pójścia za tymi drogowskazami i próba realizacji ich w życiu.

Powyższe Zasady nie będą w pełni zrozumiałe bez odniesienia ich do Podstawowych materiałów Ruchu Światło-Życie. Dopiero wraz z nimi tworzą całość.

Ideał wychowawczy, etapy formacji, metody w jakich są realizowane Zasady są zgodne z tym, co czytamy, m.in. w Charyzmacie Ruchu Światło-Życie. Próba opisu. [1] Tam znajdziemy również omówienie podstawowych materiałów Ruchu.

 


[1] Dz. cyt.