Fundament

Zanim zaczniesz czytać niniejsze Zasady przeczytaj najpierw podstawowe materiały Ruchu Światło-Życie:

 • Ewangelizacja według planu „Ad Christum Redemptorem”. Część I – III.
 • Rekolekcje Ewangelizacyjne. Podręcznik.
 • Cztery spotkania nad Ewangelią św. Łukasza.
 • Osiem spotkań poewangelizacyjnych.
 • Oaza Nowego Życia stopnia podstawowego. Podręcznik.
 • Szkoła liturgiczna w Oazie Nowego Życia stopnia podstawowego.
 • Oaza Nowego Życia I stopnia. Podręcznik.
 • Szkoła modlitwy. Podręcznik.
 • Droga Nowego Życia. 11 rozmów ewangelicznych.
 • Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej.
 • Podręcznik Oazy Nowego Życia II stopnia.
 • Homilie w Oazie Nowego Życia II stopnia.
 • Wprowadzenie w Biblię jako historię Zbawienia. 11 kręgów biblijnych.
 • Triduum Paschalne. Podręcznik dla duszpasterzy i dla służby liturgicznej.
 • Oaza Nowego Życia III stopnia. Podręcznik.
 • Szkoła Chrystusa. Spotkania ewangeliczne.
 • Droga do wspólnoty, Na podstawie Nowego Testamentu.
 • Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło-Życie.
 • Ks. Franciszek Blachnicki, Charyzmat Światło-Życie. Teksty podstawowe.
 • Ks. Franciszek Blachnicki, Rekolekcje dla kapłanów Chrystusa Sługi.
 • Charyzmat Ruchu Światło-Życie. Próba opisu.
 • Kryteria przynależności do Ruchu Światło-Życie.