Stowarzyszenie Katolickiej Wspólnoty „Emmanuel”

Wspólnota Emmanuel - Strona główna - góry

Stowarzyszenie

Wspólnota jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych w rozumieniu Kodeksu Prawa Kanonicznego (kanony: 299, 305, 321-326). Powstanie stowarzyszenie aprobował i zatwierdził Statut Arcybiskup Damian Zimoń Metropolita Katowicki, 15 czerwca 2000 roku. Na podstawie przepisów art. 35, ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29. poz. 154 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20. poz. 104 z późniejszymi zmianami) ma również osobowość prawną w państwie.

Katolickiej

Członkami są katolicy, którzy w pełni akceptują i przyjmują naukę Kościoła Katolickiego i starają się Mu być wierni. (Zobacz więcej: Zasady życia i Zobowiązania)

Wspólnoty

Członkowie wspólnoty żyją, pracują, podejmują codzienne obowiązki jak każdy przeciętny człowiek. Należą do niej małżeństwa, osoby samotne. Każdy najpierw stara się wypełniać obowiązki zgodnie ze swoim stanem i sytuacją życiową. Wspólnota dotyczy głównie życia duchowego, wzajemnego dzielenia się wiarą i ubogacania nią innych. W miarę możliwości również wsparcia w życiu codziennym. Cechą wyróżniającą członka wspólnoty są tzw. Zobowiązania. Chociaż różne sytuacje życiowe czasem nie pozwalają ich do końca wypełniać, to jednak jest to jego pragnieniem serca. „Przyjaciele” wspólnoty, to osoby które w większym lub mniejszym stopniu starają się kierować Zasadami życia na tyle, na ile mogą lub potrzebują. Czynią to bez jakichkolwiek zobowiązań.

Emmanuel

Członkowie wspólnoty przyjęli na siebie trudne zobowiązanie do „podporządkowania swojego życia ostatecznemu celowi jakim jest niebo; do głoszenia innym nadziei i do odsuwania od siebie wszelkiej formy rozpaczy – szczególnie w myśleniu o sobie samym – i poddawania się, nawet w najgorszym upadku, łasce Bożej”. Innymi słowy, najprościej odpowiadając na pytanie o cel wspólnoty, trzeba by powiedzieć: NIEBO, czyli to, co powinno być celem każdego człowieka. O nim chcemy przypominać, dla niego żyć, nim się kierować… Stąd szczególne umiłowanie modlitwy uwielbienia i Eucharystii.

Ruch Światło-Życie

Członkowie Wspólnoty jako fundament przyjmują formację podstawową Ruchu Światło-Życie.

Więcej o Ruchu: www.oaza.pl