1% na OPP i sprawozdania roczne

Zatwierdzone sprawozdania za rok kalendarzowy:
Emmaunel-Sprawozdanie merytoryczne za 2022
Bilans 2022
Uchwala zatwierdzajaca sprawozd finansowe za 2022

Bilans 2021
Wprowadzenie do bilansu 2021
Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2021
Wprowadzenie do bilansu 2020

Bilans 2020 EMMANUEL

Uchwała zatw sprawozd finans Emmanuel za 2020

sprawozdanie merytoryczne za 2019

Bilans 2019 Emmanuel

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za rok 2019

 

Jak co roku istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty „EMMANUEL” wg instrukcji podanej poniżej. Zaznacz na jaki cel mają być te pieniądze przeznaczone. Jeśli tego nie zrobisz pieniądze zostaną przekazane na cele statutowe Wspólnoty.

 

NR WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO:

KRS 0000003534

 

W rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) (w zeznaniu podatkowym: PIT-28 poz. 126, PIT-36 – poz. 303, PIT-36L – poz. 106, PIT-37 – poz. 124, PIT-38 – poz. 59, PIT-39 – poz. 52) należy wpisać wnioskowaną kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz OPP.

W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE można podać cel szczegółowy oraz inne informacje umożliwiające kontakt z podatnikiem np:

  • „na cele statutowe” – jeżeli pieniądze mają być przekazane na rzecz Wspólnoty Emmanuel,
  • “Na cele statutowe – Wrębowa” – jeśli chcemy wesprzeć budowę kościoła w Rybniku-Niedobczycach
  • „na cele Diakonii” – jeżeli pieniądze mają być przekazane na rzecz Stowarzyszenia i Ruch Światło-Życie w naszej archidiecezji,
  • „na cele rozwoju Domowego Kościoła” – jeżeli pieniądze mają być przekazane na rzecz Domowego Kościoła,
  • „na cele domu formacyjnego Jawornik”,
  • „na cele domu formacyjnego Emaus”
  • na cele statutowe – Brzęczkowice

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZEKAŻĄ 1% PODATKU
NA RZECZ NASZEGO STOWARZYSZENIA.
 

Potrzeba modlitwy dla dzieła budowy nowego kościoła w Parafii w Rybniku-Niedobczycach (osiedle Wrębowa) – prosi ksiądz Dariusz Kreihs, który jest budowniczym kościoła!

 

„Wyrażam wdzięczność i podziękowanie dla wszystkich, którzy modlitwą, cierpieniem i darem materialnym wspierają budowę nowego kościoła na osiedlu Wrębowa”

ks. Dariusz Kreihs

 

Można to dzieło wspierać też ofiarami pieniężnymi na konto:

Rzymskokatolicka Parafia MB Różańcowej w Rybniku-Niedobczycach
ul. Górnośląska 129, 44-270 Rybnik

nr konta:
35 1020 2472 0000 6702 0511 7629

tytułem: „budowa kościoła”