Płyta CD z pieśniami

11a PŁYTA „TEN ŻYWY OGIEŃ PRAGNIE DUSZ” 2021

2 x CD Ten żywy ogień pragnie dusz

czas trwania 100 min.

Wydawnictwo EMMANUEL

Płyta TEN ŻYWY OGIEŃ PRAGNIE DUSZ jest zapisem drogi, którą prowadzi nas Duch Święty. Powstała z głębokiej wdzięczności za ogrom niczym niezasłużonej łaski. 25 lat temu Pan Bóg powołał do istnienia naszą Wspólnotę Emmanuel. Jednym z przejawów Jego działania jest ciągle na nowo zaskakujący nas dar NOWYCH PIEŚNI. Rodzą się one podczas modlitwy w sercach poszczególnych osób. Jednak nie poczuwamy się do ich autorstwa. Zauważamy, że często powstają pod wpływem głoszonego do nas Słowa. Jego niesłychana głębia i obfitość budzi potrzebę uwielbiania Boga. A On w odpowiedzi udziela nam siebie na różne sposoby – także przez NOWE PIEŚNI. Są one więc świadectwem wiary, a także niejako zwierciadłem kierowanego do nas Słowa. Nierzadko powstają do nich tańce, które wypływają z tego samego Źródła… Na płycie zarejestrowane są utwory, które powstały po roku 2000. Wcześniejsze pieśni uwielbienia nagrane zostały na płycie „Sprawiedliwość. Radość. Pokój” – wśród nich m.in.: „Pragnę śpiewać Ci najpiękniejszą pieśń” czy „Jezus mą miłością jest” „Ten Żywy Ogień pragnie dusz” – to słowa jednej z pieśni. Zostały umieszczone w tytule płyty, ponieważ Duch Święty doprowadził nas do zrozumienia, że największym pragnieniem Boga jest, by ludzie odpowiedzieli miłością na Jego wielką miłość i zostali zbawieni. Ten sam Duch zaprasza naszą wspólnotę do przyprowadzania tych, za którymi ON tak bardzo tęskni, do wynagradzania Mu i zadośćuczynienia za odrzucanie Jego Miłości… Tym, co otrzymaliśmy, a co wybrzmiewa w tych utworach, chcemy się dzielić, zachęcając jednocześnie do przyłączenia się do głosu wielu osób, uwielbiających Go i odpowiadających na Jego pragnienia … Mamy nadzieję, że uwielbianie Boga tymi oraz innymi pieśniami jest Mu miłe i choć w niewielkim stopniu koi ból Jego Serca … Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania płyty, życząc im doświadczenia ogromu Bożego błogosławieństwa.

Oto nuty i chwyty do pieśni z płyty TEN ŻYWY OGIEŃ PRAGNIE DUSZ 2021:

1_Wszystkie moje źródła + chwyty

2_Duchu Święty przyjdź! Dotknij nas! + chwyty

3_W łagodnym powiewie + chwyty

4_Duchu Ogniu + chwyty

5_Ukrzyżowanego_głosić_chcę + chwyty

6_Wejdź! Przyjdź! + chwyty

7_Przyjmij Miłość Mą + chwyty

8_Z Twego Serca + chwyty

9_Jestem kropelką miłości+ chwyty

10_Dziś okażę Swoją Moc + chwyty

11_Pragnę dziś uroczyście + chwyty

12_Królowo, Tyś piękna + chwyty

13_Wielkie i potężne + chwyty

14_Litania Jezus +chwyty

15_JESTEŚ + chwyty

16_Pieśń Pragnienia + chwyty

17_Miłosierdziem swym wypełnij nas + chwyty

18_Zadośćuczynieniem + chwyty

19_Pieśń wielu dusz + chwyty

20_Miłość Twa odwieczna jest + chwyty

21_Pragnieniem najgłębszym + chwyty

22_Wolo Ukochanego Ojca + chwyty

23_Duchu Święty stwórz mnie na nowo + chwyty

24_Rano chcę głosić_Ps92 + chwyty

25_Wielbi Pana -Magnificat + chwyty

Sprawiedliwość radość pokój - płyta CD

Wydawnictwo Emmanuel:
CD „Sprawiedliwość, Radość, Pokój”
Wykonanie: Wspólnota Emmanuel – Katowice

Od początku naszej wspólnej drogi odkrywaliśmy, że głoszenie chwały nieba jest zadaniem, do którego wzywa nas Bóg, a modlitwa uwielbienia jest szczególnym miejscem, w którym Pan chce nas obdarzać.

Tak też było i jest. Kiedy stajemy do uwielbienia, odrywając wzrok od siebie i swoich spraw, kierując go ku Panu doświadczamy łaski uwolnienia, pokoju, radości. Spotkanie z Bogiem „twarzą w twarz”, w głębi naszych serc przemienia nasze życie.

Niniejsza płyta jest zapisem zaledwie niewielkiej części pieśni jakimi zostaliśmy obdarzeni jako Wspólnota podczas modlitwy uwielbienia.
W większości nie jesteśmy profesjonalnymi muzykami, więc dla „wprawnego ucha” płyta ta może zawierać wiele technicznych niedociągnięć.

Idąc jednak za słowem Jezusa, że „kto ma temu będzie dodane” (Mt 13,12) chcemy zaświadczyć o nieustannej łasce Boga pośród nas.
Modlimy się, aby poprzez słuchanie tej płyty Pan poprowadził Cię dalej w modlitwie uwielbienia i dał Ci łaskę spotkania się z Nim w głębi Twojego serca.

Wykonawcy.


 

„Królestwo Boże to… sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”. (por. Rz 14,17)

Układ płyty nie jest przypadkowy. Trzy odrębne części zostały wyszczególnione, nie tylko graficznie, ale i muzycznie, uwielbienie bowiem na kolejnych częściach prowadzone jest przez różne osoby.

Pieśni o Matce Bożej (Pannie, która poczęła Syna o imieniu Emmanuel), która w sposób szczególny towarzyszy nam od początku naszej duchowej drogi, spinają wszystko w jedną całość. W centrum płyty znajduje się hymn naszej Wspólnoty ze słowami z listu do Efezjan 1,3-14 oraz Księgi Izajasza 7,14, które najpełniej obrazują nasze duchowe doświadczenie.

A. Sprawiedliwość kojarzy się nam głównie z prawem, sądem, słusznością, porządkiem, karą za dokonanie tego co nie należy robić, bądź nagrodą za wypełnienie obowiązku. W tej części staraliśmy się podkreślić, że tylko Bóg jest Święty i godzien chwały. On wszystko uporządkował stwarzając i nieustannie wszystkim kieruje, dlatego jest godzien, aby Mu śpiewać, tak jak potrafimy, jak dzieci przed Ojcem, który nas zna i wie na ile nas stać. Sprawiedliwy Ojciec nie wymaga od swych dzieci więcej niż są w stanie udźwignąć i zrobić, a Jego Miłosierdzie nie zostawi ich samymi sobie, lecz z pewnością ich wspomoże. Wystarczy TYLKO, albo AŻ w to uwierzyć, aby oddać Mu chwałę.

B. Radość jest znakiem obecności królestwa, obecności Króla pośród nas. Jest świadectwem autentycznej relacji z Bogiem. Radość to dar choć i również przykazanie. Przykazanie, które może wydawać się paradoksem, gdyż często uważamy radość za uczucie niezależne od nas. Człowiekowi łatwiej pogrążyć się w smutku, radość natomiast wymaga świadomego wysiłku, zależy od naszej woli. Czasami bowiem ciężar cierpienia jest taki, że nie można radować się bez przyjęcia postawy szaleńca! Możemy radować się nie tyle ze stanu swojej duszy, co z nadziei na przyjście królestwa Bożego.

C. Pokój jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego. Pokój ten staje się naszym udziałem przez Ducha Świętego, Ducha Pokoju. To dzięki Duchowi Świętemu możemy zjednoczyć się z Chrystusem i Bogiem Ojcem. „Ty jesteś miłością, Ty jesteś Pokojem w sercu moim i nikt mnie nie może wyrwać z Twojej ręki!”. Tak mówi dusza miłująca. Oby nasze serca coraz bardziej pałały i chciały czci swego Umiłowanego, a nie odwróciły się od Jego Miłości. Amen.

Sprawiedliwość radość pokój - okładka