Płyta CD z pieśniami

Sprawiedliwość radość pokój - płyta CD

Wydawnictwo Emmanuel:
CD „Sprawiedliwość, Radość, Pokój”
Wykonanie: Wspólnota Emmanuel – Katowice

Od początku naszej wspólnej drogi odkrywaliśmy, że głoszenie chwały nieba jest zadaniem, do którego wzywa nas Bóg, a modlitwa uwielbienia jest szczególnym miejscem, w którym Pan chce nas obdarzać.

Tak też było i jest. Kiedy stajemy do uwielbienia, odrywając wzrok od siebie i swoich spraw, kierując go ku Panu doświadczamy łaski uwolnienia, pokoju, radości. Spotkanie z Bogiem „twarzą w twarz”, w głębi naszych serc przemienia nasze życie.

Niniejsza płyta jest zapisem zaledwie niewielkiej części pieśni jakimi zostaliśmy obdarzeni jako Wspólnota podczas modlitwy uwielbienia.
W większości nie jesteśmy profesjonalnymi muzykami, więc dla „wprawnego ucha” płyta ta może zawierać wiele technicznych niedociągnięć.

Idąc jednak za słowem Jezusa, że „kto ma temu będzie dodane” (Mt 13,12) chcemy zaświadczyć o nieustannej łasce Boga pośród nas.
Modlimy się, aby poprzez słuchanie tej płyty Pan poprowadził Cię dalej w modlitwie uwielbienia i dał Ci łaskę spotkania się z Nim w głębi Twojego serca.

Wykonawcy.


 

„Królestwo Boże to… sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”. (por. Rz 14,17)

Układ płyty nie jest przypadkowy. Trzy odrębne części zostały wyszczególnione, nie tylko graficznie, ale i muzycznie, uwielbienie bowiem na kolejnych częściach prowadzone jest przez różne osoby.

Pieśni o Matce Bożej (Pannie, która poczęła Syna o imieniu Emmanuel), która w sposób szczególny towarzyszy nam od początku naszej duchowej drogi, spinają wszystko w jedną całość. W centrum płyty znajduje się hymn naszej Wspólnoty ze słowami z listu do Efezjan 1,3-14 oraz Księgi Izajasza 7,14, które najpełniej obrazują nasze duchowe doświadczenie.

A. Sprawiedliwość kojarzy się nam głównie z prawem, sądem, słusznością, porządkiem, karą za dokonanie tego co nie należy robić, bądź nagrodą za wypełnienie obowiązku. W tej części staraliśmy się podkreślić, że tylko Bóg jest Święty i godzien chwały. On wszystko uporządkował stwarzając i nieustannie wszystkim kieruje, dlatego jest godzien, aby Mu śpiewać, tak jak potrafimy, jak dzieci przed Ojcem, który nas zna i wie na ile nas stać. Sprawiedliwy Ojciec nie wymaga od swych dzieci więcej niż są w stanie udźwignąć i zrobić, a Jego Miłosierdzie nie zostawi ich samymi sobie, lecz z pewnością ich wspomoże. Wystarczy TYLKO, albo AŻ w to uwierzyć, aby oddać Mu chwałę.

B. Radość jest znakiem obecności królestwa, obecności Króla pośród nas. Jest świadectwem autentycznej relacji z Bogiem. Radość to dar choć i również przykazanie. Przykazanie, które może wydawać się paradoksem, gdyż często uważamy radość za uczucie niezależne od nas. Człowiekowi łatwiej pogrążyć się w smutku, radość natomiast wymaga świadomego wysiłku, zależy od naszej woli. Czasami bowiem ciężar cierpienia jest taki, że nie można radować się bez przyjęcia postawy szaleńca! Możemy radować się nie tyle ze stanu swojej duszy, co z nadziei na przyjście królestwa Bożego.

C. Pokój jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego. Pokój ten staje się naszym udziałem przez Ducha Świętego, Ducha Pokoju. To dzięki Duchowi Świętemu możemy zjednoczyć się z Chrystusem i Bogiem Ojcem. „Ty jesteś miłością, Ty jesteś Pokojem w sercu moim i nikt mnie nie może wyrwać z Twojej ręki!”. Tak mówi dusza miłująca. Oby nasze serca coraz bardziej pałały i chciały czci swego Umiłowanego, a nie odwróciły się od Jego Miłości. Amen.

Sprawiedliwość radość pokój - okładka