Modlitwa wstawiennicza

Intencje modlitewne można przesyłać na adres: majaqbera@gmail.com. Są one przesyłane e-mailem do osób modlących się wstawienniczo.

Potrzebę bezpośredniej modlitwy wstawienniczej można zgłaszać na adres: teresa@emmanuel.pl lub na spotkaniach modlitewnych diakonii uwielbienia (np.w Hospicjum CORDIS – patrz: OGŁOSZENIA).