Kontakt

Zapraszamy na rekolekcje letnie 2022: Rekolekcje 2022

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Katolickiej Wspólnoty „Emmanuel”
ul. Ignacego Paderewskiego 47/7
40-282 Katowice

wspolnota.emmanuel@op.pl

Konto bankowe:

Stowarzyszenie Katolickiej Wspólnoty „Emmanuel”
BANK: PKO BP BANK POLSKA S.A. O/MYSŁOWICE
Nr konta: 11 1020 2528 0000 0902 0129 2333

Kontakt:

Prezes Zarządu Stowarzyszenia:

Joanna Kurzyk
tel. 663 833 995

Asystent kościelny:

Ks. dr Jarosław Międzybrodzki
mbrodzki@poczta.onet.pl

 


Odpowiedzialni za diakonie:

diakonia tańca
Kasia Hornowska-Suchoń
tel. 605 306 937
diakoniatanca@emmanuel.pl

diakonia uwielbienia
Marysia Kubera
tel. 609 357 167

Chętni do grup dzielenia (po formacji podstawowej) do Teresy Mauer
e-mail: teresa@emmanuel.pl