Stała formacja

W ciągu roku szkolnego stałymi elementami naszej formacji są:

  • SOBOTA:
    – 1 raz w miesiącu Eucharystia godz.19:00 (terminy: patrz – Ogłoszenia)
  • spotkania diakonii:
    – Modlitwy Wstawienniczej i Uwielbienia
    – Tańca
  • raz w roku REKOLEKCJE (w okresie wakacyjnym organizujemy tygodniowe rekolekcje tematyczne dla dorosłych)
  • dni wspólnoty – organizowane okazyjnie w ciągu roku dla całej wspólnoty.

(~ w sprawie uczestnictwa w grupach dzielenia – patrz: Kontakt)